Hospedatge web pro

L'hospedatge (hosting) és el servei que posa a disposició del client d'una infraestructura (servidor) per poder-hi allotjar una web, un servidor d'FTP, etc. Aquest servei només està disponible per les webs creades o mantingudes per calbasi.net (no és pot contractar independentment).

Característiques del nostre servei:

  •     Espai: 12Gb
  •     Transferència mensual: 225Gb
  •     Dominis hostatjats: il·limitats
  •     Bases de dades mysql: il·limitades
  •     FTP: si
  •     Servidor LAMP: linux + nginx/apache + mysql + php
  •     Panell de control: Ispconfig/cpanel
  •     Preu 240€/any

* El preu és per periodes d'un any, però el client podrà donar-se de baixa quan vulgui, amb el que obtindrà el retorn de la part proporcional no consumida.

Si no necessiteu tants recursos, podeu optar a l'hospedatge bàsic, que és suficient en la major part de les webs.