Hospedatge web bàsic

L'hospedatge (hosting) és el servei que posa a disposició del client d'una infraestructura (servidor) per poder-hi allotjar una web, un servidor d'FTP, etc. Aquest servei només està disponible per les webs creades o mantingudes per calbasi.net (no és pot contractar independentment) Característiques del nostre servei:

  • Espai: 1Gb SSD
  • Transferència mensual: 75Gb
  • Servidor LAMP: linux + apache + mariadb + php
  • Panell de control: Ispconfig
  • Preu: 60€/any

* El preu és per periodes d'un any, però el client podrà donar-se de baixa quan vulgui, amb el que obtindrà el retorn de la part proporcional no consumida.