Grup de Recerca de Dendroecologia, Universitat de Barcelona

La web del Grup de Recerca de Dendroecologia de la Universitat de Barcelona és una web senzilla que basicament gestiona la bibliografia científica produida pel grup i permet importar i exportar automàticament als formats més emprats en aquest àmbit: PubMed, BibTex, RIS, MARC, EndNote etiquetat amb XML.

També permet als investigadors adjuntar el seu curriculum, dades sobre els seus interessos científics i importar/exportar la part de la bibliografia a on ells participen.