Drupal backup system

Hi,
I want to offer my customers the option of backup their drupal locally. I developed a system based in Backup and Migrate module and some work at server side... I'd like to share with you my work, to receive your feedback, opinions, improvements... if you think it could be useful ;-)

Install Backup and Migrate drupal module

Schedule suggestion: weekly and 3 month copies, keeping last 12 in both categories.
Thus, we are going to keep copies from last 3 years.

In Cpanel, add a new ftp account with these details:

  • user: web_backup
  • password: (your choice)
  • Directory: DRUPAL_BASE_DIRECTORY/web_backup
  • quote: your choice (ex 200MB)

At server DRUPAL_BASE_DIRECTORY, as root:

# chmod 700 web_backup
# nano web_backup_info.txt

Put here any useful info and save the file

# nano web_backup.sh

And, there:

Còpies de seguretat

Què passa si:

  • hi ha un error en el servidor que hostatja la vostra web
  • l'empresa que l'hostatja desapareix
  • el tècnic / empresa que us la gestiona desapareix
  • etc.

Doncs per prevenir una contingència que us pogués deixar sense web, us oferim el servei de còpies de seguretat.

En què es basa aquest servei?

En la relaització periòdica de còpies de seguretat dels dos elements que conformen una web en drupal (i molts altres gestors de continguts):

  1. Per una banda, la base de dades
  2. Per l'altra, els fitxers del directori /sites (que en la majoria de les webs son els que varien d'una web a una altra).

Aquestes copies es programen perquè es facin periòdicament, i es desen en un subdirectori, al que podreu accedir per sftp / ftp encriptat.

Llavors, valtros només cal que, de tant en tant, us descarregueu els fitxers que trobeu allà.