doriance.es

Aquesta web, amb un look molt modern, no requería de molta complexitat a nivell funcional, però si per adaptar el disseny del client, que no s'havia realitzat amb un equip de professionals que integressin desenvolupadors / maquetadors web, i que va requerir molts esforços per acomplir amb les especificitats del disseny, que introduia moltes "excepcions" als estils generals: menús d'imatges i desplegables, amb elements informatius intercalats, slideshow de portada amb sobreimpressions de zones enllaçables fàcilment editables pel client, etc.

El resultat, malgrat els pocs recursos disponibles, és, al nostre entendre, molt notable, en bona part per la bellesa del seu disseny.