Civicrm: cerca de contactes que NO tenen marcada una opció boleana (si/no)

Versió de CiviCRM: 4.6.18

Problemàtica

Quan usem la cerca avançada i volem filtrar els nostres contactes per un camp boleà, seleccionant els contactes que NO tenen marxada l'opció (és a dir, que tenen el camp en blanc), no podem fer-ho (només podem fer cerques "positives", pels contactes que si han marcat l'opció.

Sol·lució

Per solventar-ho podem seguir diverses estratègies, de cerques personalitzades (civicrm/contact/search/custom/list?reset=1) o usant el constructor de cerques. En aquest cas usarem una de les cerques personalitzades, la d'Incloure / excloure (civicrm/contact/search/custom?csid=4&reset=1) que ens permet incloure contactes de grups i excloure contactes d'altres grups.

1. El primer pas serà fer un grup intel·ligent amb tots els contactes que han marcat l'opció boleana, que de fet son els que voldrem excloure més endavant. Això ho farem amb una simple cerca avançada.

2. El resultat d'aquesta cerca avançada l'usarem per crear un grup intel·ligent nou (seleccionarem tots els contactes i usarem l'acció definida per crear grups intel·ligents nous).

3. Ara tornem a la nostra cerca personalitzada d'incloure i excloure i definim com a grup a incloure el grup general que ens interessi (si no el tinguéssim creat prèviament, caldria fer-ho... pot ser, fins i tot, un grup amb tots els contactes). Com a grup a excloure utilitzem el grup que hem creat en el pas anterior...

4. Si, a més a més, volem tenir aquest subconjunt de contactes disponible, només hem de seleccionar tots els contactes i usar l'opció de crear grup intel·ligent nou. Recordeu que els grups intel·ligent es van actualitzant automàticament segons canviïn els paràmetres dels contactes.