CRM: gestió de contactes

Els CRM son eines que permeten gestionar contactes, ja siguin clients, clients potencials, contactes, socis, simpatitzants, etc.
Treballem amb diverses eines, segon el perfil i necessitats del client, com CiviCRM per ONG i col·legis oficials, vTiger per empreses. O un CRM a mida, integrat amb la web / intranet, amb CRM Core.