Butlletins

Els emails comercials són una eina bàsica de comunicació de les empreses amb els seus clients. Des de Calbasi personalitzem els seus correus, creant el text i el disseny del missatge, i també gestionem la seva base de dades, estudiem l'impacte dels seus butlletins, segmentem el públic destinatari, l'ajudem a crear formularis, etc... totes les funcionalitats per tal de que la seva tasca d'email màrqueting sigui útil i efectiu.

elcami.cat

Aquest projecte, desenvolupat inicialment per l'Ignasi Garcia-Milà, va incorporar a calbasi.net el 2011 per continuar el seu desenvolupament i manteniment.

La web incorpora aspectes de relativa "complexitat" en la gestió de les àrees, gràcies a la funcionalitat del mòdul de drupal "panels", en interacció amb les vistes de "views".

També te una estructura de rols / permisos adaptada als diferents tipus d'usuari, entre els que inclou la comunitat de voluntaris que aporten informació al projecte.