Insertar les comarques catalanes a la base de dades del CiviCRM

Si voleu insertar les comarques catalanes i relacionar-les amb les províncies, per a què surtin al camp d'adreça del CiviCRM, aquí teniu la consulta sql que us permetrà fer-ho en un plis!

INSERT INTO `c1civicrm4`.`civicrm_county` (
`id` ,
`name` ,
`abbreviation` ,
`state_province_id`
)
VALUES (
NULL , 'Alt Camp', 'AC', '2464')
, (NULL , 'Alt Empordà', 'AE', '2439')
, (NULL , 'Alt Penedès', 'AP', '2431')
, (NULL , 'Alt Urgell', 'AU', '2450')
, (NULL , 'Alta Ribagorça', 'AG', '2450')
, (NULL , 'Anoia', 'AI', '2431')
, (NULL , 'Bages', 'BG', '2431')
, (NULL , 'Baix Camp', 'BC', '2464')
, (NULL , 'Baix Ebre', 'BB', '2464')
, (NULL , 'Baix Empordà', 'BM', '2439')
, (NULL , 'Baix Llobregat', 'BT', '2431')
, (NULL , 'Baix Penedès', 'BP', '2464')
, (NULL , 'Barcelonès', 'BR', '2431')
, (NULL , 'Berguedà', 'BD', '2431')
, (NULL , 'Cerdanya', 'CD', '2439')
, (NULL , 'Conca de Barberà', 'CB', '2464')
, (NULL , 'Garraf', 'GF', '2431')
, (NULL , 'Garrigues', 'GG', '2450')
, (NULL , 'Garrotxa', 'GX', '2439')
, (NULL , 'Gironès', 'GN', '2439')
, (NULL , 'Maresme', 'MM', '2431')
, (NULL , 'Montsià', 'MT', '2464')
, (NULL , 'Noguera', 'NG', '2450')
, (NULL , 'Osona', 'OS', '2431')
, (NULL , 'Pallars Jussà', 'PJ', '2450')
, (NULL , 'Pallars Sobirà', 'PS', '2450')
, (NULL , 'Pla de l\'Estany', 'PE', '2439')
, (NULL , 'Pla d\'Urgell', 'PU', '2450')
, (NULL , 'Priorat', 'PR', '2464')
, (NULL , 'Ribera d\'Ebre', 'RE', '2464')
, (NULL , 'Ripollès', 'RI', '2439')
, (NULL , 'Segarra', 'SR', '2450')
, (NULL , 'Segrià', 'SI', '2450')
, (NULL , 'Selva', 'SV', '2439')
, (NULL , 'Solsonès', 'SL', '2450')
, (NULL , 'Tarragonès', 'TR', '2464')
, (NULL , 'Terra Alta', 'TT', '2464')
, (NULL , 'Urgell', 'UR', '2450')
, (NULL , 'Vall d\'Aran', 'VN', '2450')
, (NULL , 'Vallès Occidental', 'VC', '2431')
, (NULL , 'Vallès Oriental', 'VR', '2431')
;

Penseu que després heu de configurar els camps d'adreça per a què mostrin el camp comarca (county, en anglès).

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.