HOWTO: Com crear alies d'URL als nodes de Drupal 7

Per crear un alies només heu d'editar un node i, al peu, trobareu l'apartat "Paràmetres del camí URL", a on podeu posar un alies com "qui-som", "empresa", etc. per evitar les URL com "node/155". D'aquesta millora millorareu el SEO i fareu que la pàgina sigui més fàcil de recordar si heu de donar o reenviar l'adreça.

Si no trobeu aquest apartat, és possible que el vostre usuari no tingui permisos per a fer-ho: contacteu amb el vostre gestor de la web.

Publicitat a Google (Adwords)

Si tenim una web, i ningú la troba, és com tenir un telèfon, i no sortir a la guia... I hi ha dos vies per les que la gent troba una web, les xarxes socials i el posicionament als buscadors, especialment a Google.

Mòdul SEO de Drupal

Tenir una web comercial i no donar-li difusió, és com tenir un telèfon i no sortir a la guia.

Una part del posicionament als buscadors es fa de manera automàtica, i gratuïta, és el que es coneix com a posicionament orgànic, en l'argot de Google. En aquest sentit son importants les bones pràctiques en SEO (Search Engine Optimization: l'optimització orientada als buscadors), i també evitar les males pràctiques, que Google penalitza, i que usen, entre altres, els venedors de fum o les empreses amb pocs escrúpols quen prometen resultats miraculosos).

Campanyes publicitàries a través de Google (Adwords)

Tenir una web comercial i no donar-li difusió, és com tenir un telèfon i no sortir a la guia.

Una part del posicionament als buscadors es fa de manera automàtica, i gratuïta, és el que es coneix com a posicionament orgànic, en l'argot de Google. En aquest sentit son importants les bones pràctiques en SEO (Search Engine Optimization: l'optimització orientada als buscadors), i també evitar les males pràctiques, que Google penalitza, i que usen, entre altres, els venedors de fum o les empreses amb pocs escrúpols quen prometen resultats miraculosos).