Còpia de la base de dades de drupal amb Backup and Migrate

Si el vostre gestor web ha instal·lat el mòdul Backup and Migrate i ha configurat els permisos adequadament per a què pogueu fer còpies de seguretat manuals (diferents a les periòdiques, que es guarden al servidor, perquè les manuals les podeu descarregar al vostre disc dur), els passos per fer una còpia son els següents:

  1. Aneu a Configuració > Sistema > Backup and Migrate (admin/config/system/backup_migrate)
  2. Allà només heu d'assegurar-vos de triar l'opció "Download" al camp "to"

Així de senzill ;-)

Pd.: amb la còpia de la BBDD teniu el més important, però per restablir el sistema us caldria també tenir la còpia dels fitxers... La major part d'ells son els fitxers estàndard de Drupal i els seus mòduls, que podrieu descarregar d'internet, però hi ha alguns fitxers que no us podrieu inventar, en restaurar el sistema, com els fitxers pujats a la web des dels camps de fitxer pels usuaris, la configuració dels estils (aspecte), si l'heu personalitzat, etc. Així que per complementar la còpia de la BBDD també us caldria una còpia del directori "sites" de la web.