Presentar videos a drupal amb el mòdul lightbox

Si volem penjar videos que estiguin en servidors públics com youtube, vimeo, etc. però que tinguin una presentació professional dintre de la nostra pròpia web en drupal, podem usar el mòdul lightbox, per obtenir un resultat semblant a això:

Un cop instal·lat el mòdul lightbox, hem d'activar el suport per video (desactivat per defecte, per estalviar javascript). És l'opció "Enable video support" que trobarem a /admin/settings/lightbox2 (subsecció "video settings").

Després ja només hem d'usar el següent codi:

<a href="adreça_del_nostre_video" rel="lightvideo[][]"><img src="adreça_de_la_nostra_imatge" /></a>

Activar i personalitzar el banner de Acquia Slate v.3

Si volem accedir a les funcionalitats "Fusion" del tema Acquia Slate haurem d'instal·lar la versió beta 3, i el mòdul Skinr en la versió 2, que encara està en desenvolupament. L'Skinr, al seu torn, en semanarà que instal·lem

Per activar l'Skinr UI, caldrà tenir instal·lats, al seu torn 4 mòduls més: Chaos Tools, Dialog API, jQuery Update i jQuery UI.

Un cop ho tenim tot activat, hem d'anar a /admin/build/skinr/rules i crear una regla nova. I, a la part intermitja, quan faci referència a l'Acquia Slate, triar un "Acquia Slate - Banner Styles" entre un dels pre-definits...

Però com que probablement volem tenir la nostra pròpia imatge, hem de fer alguns passos més.

L'opció senzilla, que se'ns sobreescriuria cada cop que actualitzem el Acquia Slate, seria canviar alguna de les imatges al servidor ( themes/acquia_slate/images/banner),

my.cnf : optimització de mysql drupalcèntrica

Per començar cal dir que no hi ha una fòrmula universal, que sigui la millor per tothom (si no, ja no hi hauria un fitxer de configuració per personalitzar certs paràmtres). Les webs poden tenir usos molt diferents, que fa que hi hagi variables més o menys adequades. Per exemple, no és el mateix una web amb moltes connexions concentrades en breus periodes de temps, que si estan més distribuides. Ni connexions que entren i surten ràpidament (bots, consultes puntuals...) que connexions persistents (clients d'una botiga de comerç electrònic), etc.

La base de dades mysql, que drupal usa per defecte, te un fitxer per configurar alguns paràmetres: my.cnf que habitualment a linux es troba al directori de configuracions /etc/my.cnf

Àrea privada per compartir fitxers amb clients, col·laboradors, etc. de forma individualitzada a Drupal

Si esteu usant Drupal i us trobeu amb el requeriment d'establir una àrea privada perquè l'empresa pugui compartir fitxers amb els seus clients, col·laboradors, etc. però això no es pugui fer de forma conjunta (tots els usuaris d'un rol determinat poden veure tots els documents), sinó que ho heu de fer de forma individualitzada (cada usuari en concret només ha de poder accedir als seus fitxers en concret), us presento una aproximació tècnica per aconseguir-ho.

Per fer-ho necessitarem usar dos mòduls de drupal:

External links

El mòdul External Links de Drupal serveix per dugues coses:

Per que es pugui configurar el comportament a seguir amb els enllaços externs de la nostra web (si s'obren en la finestra actual del navegador, amb el que el visitant "perd" la nostra web) o si s'obren en una nova finestra (el que jo trobo en general més interessant i només te una pega, que alguns navegadors utilitzen sistemes per evitar aquest comportament en webs que l'usen per obrir finestres d'spam)

Perquè els enllaços externs i/o els enllaços "mailto" per enviar missatges, vagin acompanyats d'una icona indicativa.

Microblogging: identi.ca (un twitter de codi obert)

Encara no tinc massa clar si el microblogging te una utilitat massa pràctica, igual que altres serveis de la xarxa "social" com facebook, delicious, etc. per a un ús personal (a part de l'evident de perdre el temps). Al final tots tenen alguns trets en comú com son:

et fan perdre més temps del que tens
et sobresaturen d'informació i contribueixen a sobresaturar d'informació la xarxa...