Comodins de cerca a CiviCRM

A les cerques del CiviCRM podem usar dos tipus de comodins:

  • %caracters%: Busca qualsevol combinació a on surtin els caràcters, sigui el que sigui que hi ha abans o després.
    P. ex: %ri% troba Maria, Rosa Mari, Rita...
  • _ : el guió vaig es pot substituir per un caràcter, així:
    %50___% en trobarà  50001, 50345, però NO 350

Civicrm: cerca de contactes que NO tenen marcada una opció boleana (si/no)

Versió de CiviCRM: 4.6.18

Problemàtica

Quan usem la cerca avançada i volem filtrar els nostres contactes per un camp boleà, seleccionant els contactes que NO tenen marxada l'opció (és a dir, que tenen el camp en blanc), no podem fer-ho (només podem fer cerques "positives", pels contactes que si han marcat l'opció.

CRM: gestió de contactes

Els CRM son eines que permeten gestionar contactes, ja siguin clients, clients potencials, contactes, socis, simpatitzants, etc.
Treballem amb diverses eines, segon el perfil i necessitats del client, com CiviCRM per ONG i col·legis oficials, vTiger per empreses. O un CRM a mida, integrat amb la web / intranet, amb CRM Core.

elcami.cat

Aquest projecte, desenvolupat inicialment per l'Ignasi Garcia-Milà, va incorporar a calbasi.net el 2011 per continuar el seu desenvolupament i manteniment.

La web incorpora aspectes de relativa "complexitat" en la gestió de les àrees, gràcies a la funcionalitat del mòdul de drupal "panels", en interacció amb les vistes de "views".

També te una estructura de rols / permisos adaptada als diferents tipus d'usuari, entre els que inclou la comunitat de voluntaris que aporten informació al projecte.