CiviCRM: reenviament d'un mailing al contactes que no consten que l'hagin llegit (obert)

Si per alguna raó sospitem que una part dels destinataris no han rebut el mail (perquè el seu sistema de correu l'ha filtrat com a spam, etc.) o simplement volem reenviar un butlletí als usuaris dels que no tenim constància que l'hagin obert, podem fer un subgrup de contactes i reenviar el mailing només a aquest subgrup. Anem a veure com ho podem fer:

  1. Creem un grup, temporal, pels destinataris del mailing que ens consten com que ja han obert/llegit el missatge, segons el CiviCRM.
  2. A l'informe de mailings ja enviats ( /civicrm/mailing/browse/scheduled?reset=1&scheduled=true ), busquem el mailing en questió i vorem un enllaç per veure el seu "Informe". Hi anem!
  3. Un cop a l'informe del mailing, podem veure que hi ha subinformes. Ens interessa el d'"Obertures úniques". Com podem veure, poden seleccionar l'informe d'aquest subgrup de contactes. Doncs bé, anem a l'informe i ...
  4. vorem que ens dona l'opció, a dalt a la dreta, d'"Afegeix els contactes a un grup". Ho fem, posant els contactes al grup que hem creat abans.
  5. Llavors només hem d'agafar el mailing que ja vam enviar, i posar el mateixos destinataris que tenia el primer enviament, però afegint, als grup nou que hem creat, els contactes del qual ja han rebut el mailing, com a "excluded group" (al desplegable dels destinataris d'un mailing podem afegir grups per incloure, en verd, o per excloure, en vermell)