HOWTO: Creació d'un mapa d'establiments a google maps a partir de les adreces d'un full de càlcul

Objectiu: a partir d'un full de càlcul amb diferents adreces (postals) volem obtenir un mapa de google amb tots aquests punts, etiquetats, i també un camp a on posar un codi postal (de l'usuari), per veure quins dels punts estan a la vora).

 1. Cal aconseguir les coordenades de les adreces postals (geolocalització), perquè google maps necesita la latitud i la longitud per dibuixar papes de punts/localitzacions. Naltros partim d'un fitxer (un full de càlcul), a  on tenim l'adreça (postal) però no pas les coordenades geogràfiques. El primer pas, doncs, serà obtenir-les.
  1. Des del full de càlcul (ods, excel...) convertim les columnes que ens interessen en un fitxer CVS (típicament cada línia és un registre, les cometes engloben cada camp, i la coma separa els camps).
  2. Usarem el servei de gpsvisualizer.com (també podem usar directament el Google Geocoding API o l'API de Yahoo).
   1. Usant l'opció, dins de gpsvisualizer.com, de l'API de Yahoo, podrem obtenir un llistat de coordenades en format cvs (text separat per commes) a partir de les dades del CVS que hem generat abans.
 2. Ara cal transformar la informació a un format importable per google maps. Per fer-ho usarem l'aplicació de linux "Prune", que gestiona localitzacions de GPS; etc.
  1. Per importar la informació, convertirem el full de càlcul (que teniem en format ods del libreoffice, xls de l'excel, etc.) en un fitxer CVS, amb un delimitador que no usem en cap camp descriptiu, com el punt i coma, i el text SENSE cometes (quan l'englovava en cometes, com seria habitual, obtenia una informació incorrecta).
  2. Un cop obtingut el fixer .cvs, l'obrim amb el Prune, i l'exportem en format kml.
 3. Llavors, a google maps, identificant-nos amb el nostre compte de google, creem un mapa i importem el fitxer kml.
  1. Sembla que només funciona si importem les coordenades (latitud i longitud) i un camp de descripció, però no més...

   Amb això ja tenim un mapa amb els nostres punts / marcadors.
    

Alternativament, a drupal, amb el mòdul geocoder, geofield i addressfield és fàcil transformar adreces en coordenades.  Però per importar el fitxer cvs cal usar algun mòdul d'importació primer. Després, amb openlayers, es pot mostrar la info de forma molt flexible.

Si hem obtingut un fitxer kml pel procés descrit amunt, també podem incorporar-ho a l'openlayes com una capa.

 

 

Añadir nuevo comentario

Texto sin formato

 • No se permiten etiquetas HTML.
 • Saltos automáticos de líneas y de párrafos.
 • Las direcciones de correos electrónicos y páginas web se convierten en enlaces automáticamente.